VÄGBESKRIVNING TILL MÅLARSTALLET FRÅN KARLSKRONA.

Kör E22 mot Kalmar tills du kommer till 2:a rondellen. Kör mot Sturkö/Tjurkö ( sväng höger ). Följ vägen c:a 7 km till skylten mot Östra Möcklö dyker upp ( uppe på ett backkrön ). Sväng vänster in på Solåkravägen och följ den 1 km, passera skylten " Här slutar allmän väg" och fortsätt vägen rakt fram. Kör nerför en backe och du kommer till en gårdsplan och där kan du parkera. Vi håller till i stallet med långsidan mot havet. Välkommen !

VÄGBESKRIVNING TILL MÅLARSTALLET FRÅN KALMAR.

Kör E22 mot Karlskrona, c:a 5 km efter Jämjö svänger du mot Ramdala. Fortsätt rakt fram mot Sturkö/Tjurkö c:a 3 km till du kommer till en T korsning. Kör mot Sturkö/Tjurkö, kör 2 km och sväng på backkrönet mot Östra Möcklö. Kör Solåkravägen till du kommer till skylten "Här slutar allmän väg", fortsätt rakt fram, ner för en backe och parkera på gårdsplanen. Vi håller till i stallet med långsidan mot havet. Välkommen!

Se även länk till karta


This text is displayed below the menu.
Using Format