"MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH PENSELN I HIMLEN". citat Curt Källman

Jag heter Katarina Jonasson och jag  bor på Möcklö med mina 2 grabbar och en katt. När jag inte arbetar som fritidspedagog spenderar jag gärna tid i min ateljé. Jag har målat i 6 år, är utbildad Vedic Art lärare och ställt ut min konst.

Mitt möte med Vedic Art skedde sommaren 2008 då jag gick en veckokurs på södra Öland. Det blev ett möte fyllt av väldigt mycket glädje. Dels upptäckte jag att jag har  ett alldeles eget personligt uttryck i min konst,  dels kunde jag känna friheten i att skapa. Frihet att måla -  oavsett vem jag är, vad jag har för andra intressen, bakgrund eller ålder.

 Efterhand upptäckte jag också mer och mer att detta sättet att skapa låg väldigt nära livet i stort, vilket känns extra viktigt för mig. 

Min övertygelse att alla kan måla och att alla har ett eget unikt uttryck är grunden till att jag har mina målarkurser. 

VARMT VÄLKOMMEN !


This text is displayed below the menu.
Using Format